Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Onder de aandacht van exporterende bedrijven / İhracatçı Firmaların Dikkatine, 16.03.2016

Onder de aandacht van exporterende bedrijven:

Hierbij bericht ik u dat de tarieven van het registratieformulier (EXPORTER REGISTRY FORM/KVK FORM) met ingang van 1 januari 2016

zijn gewijzigd. Het nieuwe tarief is namelijk bepaald op 18
euro per pagina in plaats van 17
euro per pagina. 

Ten overvloede deel ik u voorts mede dat bij gebruik van post, het voornoemde bedrag, contant gevoegd dient te zijn in het mede daarvoor bestemde retourenvelop.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,

İhracatçı Firmaların Dikkatine:

Başkonsolosluğumuz da yapılan  İHRACATÇI KAYIT FORMU/EXPORTER REGİSTRY FORM/KVK FORM
tasdik işleminin ücreti , 01 Ocak 2016  tarihi itibariyle değişmiştir.

Yeni tarifeye göre işlem bedeli sayfa başına €18
olmuştur. (eski tarife €17)

Bildiğiniz üzere , posta ile yapılan  tasdik işlemlerinde, işlem ücretinin nakit olarak  gönderilmesi ve iade zarfının da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

T.C. Deventer Başkonsolosluğu