Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yeminli Tercümanların Yemin Belgelerinin Yenilenmesi işlemleri konusunda Önemli ve Son Hatırlatma, 01.12.2015

Bilindiği gibi, Başkonsolosluğumuz Konsolosu ile Muavin Konsoloslarının Eylül 2015 ayı içinde değişmeleri nedeniyle,  Deventer Başkonsolosluğu ve Rotterdam Başkonsolosluğu görev çevresinde faaliyet gösteren yeminli tercümanların yeni göreve başlayan yetkililerin huzurunda yemin etmeleri ve buna ilişkin Yemin Belgesi düzenlenmesinin gerekmekte olduğu konusunda zamanında gerekli duyuru yapılmıştı.  

Bu çerçevede, halen Başkonsolosluğumuza şahsen başvurarak Noterlik Kanunu gereğince, talep edilen belgeleri ibraz edip, yemin işlemini gerçekleştirmemiş durumda olan yeminli tercümanların bu işlemi en kısa zamanda tamamlamaları gerekmektedir.  

Noterlik Kanunu gereğince, yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin Konsolosluklar/Başkonsolosluklar tarafından onaylanabilmesi için yemin işleminin tamamlanmış olması zorunludur. Bu nedenle, Yemin Belgesi güncelleme işlemini yerine getirmemiş yeminli tercümanların yaptıkları çevirilerin Başkonsolosluğumuzca onaylanması mümkün değildir.   

Bu itibarla, belirtilen yemin işlemini halen tamamlamamış durumda olan yeminli tercümanların, tercüman olduklarını kanıtlayan belgeler, kullandıkları kaşe ve mühürler ile birlikte en geç 30 Aralık 2015  tarihine kadar Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerektiğinin son kez hatırlatılmasında yarar görülmüştür. Belirtilen işlemin yapılması için süre uzatımına gidilmeyecektir.  

4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, yukarıda kayıtlı işlemleri işlemleri tamamlamamış olan tercümanlar tarafından yapılacak tercümelerin Başkonsolosluğumuzca onaylanması mümkün olmayacaktır. 

Saygıyla duyurulur.