Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Hollanda'daki vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları kitaplaştırıldı., 11.11.2015

YTB'nin Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin yer aldığı kitaba online olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.ytb.gov.tr/ytbadmin/assets/uploads/…/HOLLANDA.pdf