Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi Hakkında Duyuru, 08.07.2015Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından hazırlanan Sivil
Toplum Destekleri Bilgi Sistemi, 15.03.2015 tarihi itibariyle başvuru almaya başlamıştır.


2015 yılı için Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik 9 program belirlenmiştir:

- Ayrımcılıkla Mücadele Programı


- Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı


- Herkes İçin Adalet Programı


- Çift Dilli Eğitim Destek Programı


- Eğitim Destekleri ve Akademik Gelişim Programı


- Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı


- Kültürel Çalışmalar Destek Programı


- Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı


- 100. Yıl Çanakkale Özel Proje Destek Programı


Her bir program için ayrı hedefler, özel şartlar ve ayrı bir başvuru kabul takvimi
belirlenmiştir. Başvuru sahiplerinin, hazırlanmış olan program tanıtımlarını
dikkatle incelemesi vegerçekleştirmeyi planladıkları projeye uygun olan
programı seçerek, programın başvuru tarihleri arasında başvurularını, YTATB'nin
internet sitesindeki bilgi sistemi üzerinden yapmaları beklenmektedir.


Başvuru yapılabilmesi için öncelikle, online sistem üzerinden, kuruluşun yapısı,
kuruluş tarihi, sicil numarası, amaç ve faaliyet alanları, kurumsal ve mali
kapasitesi, yönetim ve iletişim bilgileri gibi detayları en doğru şekilde
kaydetmesi istenecektir.


2015 yılı Mali Destek Programı başvuruları sadece online olarak alınacak olup, elden
ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.


Detaylı Bilgi İçin: http://www.ytb.gov.tr/tr/mali-destekler/847-mali-destekler

Kullanıcı kaydı ve başvuru sistemi için http://proje.ytb.gov.tr

Mali Destek Kataloğu: http://www.ytb.gov.tr/…/fi…/2015%20mali%20destek%20yeni2.pdf