Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 10.12.2013

 

1. Sürücü belgesinin noterden veya Başkonsolosluklardan tasdikli tercümesi,

2. Sürücü belgesi dosyası, ( Türkiye’de yapılacak işlem )

3. Sürücü belgesi müracaat formu, ( Türkiye’de yapılacak işlem )

3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),

4. Dört (4) adet fotoğraf,

5. Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçer​​​​​​li),

6. Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından),

7. Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,

8. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere),

9. Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi

10. Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),

11. Sürücü Belgesi kart ücreti,

12. KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmez.