Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

HOLLANDA'DA ZORUNLU ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLAN ÇİFTE UYRUKLU VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'DE ASKERLİK HİZMETİNDEN MUAF OLABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER, 16.03.2016

BAŞVURU ŞARTLARI:

-          Hollanda doğumlu olmak veya 18 yaşından önce bu ülkeye gelerek çifte vatandaş olmak

-          Ekim 1996 öncesi Hollanda ordusunda zorunlu askerlik hizmetini yapmış olmak.

GEREKLİ BELGELER:

-          Nüfus cüzdanı

-          Hollanda pasaportu veya ID kartı

-          5 adet resim

-          Hollanda vatandaşlığını hangi tarihte kazandığı gösterir uluslararası çok dilli belediye belgesi ( Datum waarop de Nederlandse nationaliteit is verkregen) (ÖRNEĞİ AŞAĞIDA)

-          Türkiye doğumlu olupta 18 yaşından önce Hollanda’ya geldiği tarihi gösterir belediye belgesi (Datum waarop de Persoon naar Nederland is Gekomen)

-          Hollanda’da askerlik yaptığına dair resmi makamlardan alınmış  belge (GROOT VERLOFPAS) ve Türkçe tercümesi

-          Hollanda’da askerlik yapmak zorunda olduğunu belirten resmi makamlardan alınmış belge (OPROEPİNG MİNİSTERİE VAN DEFENSİE) ve Türkçe tercümesi

   

Belediyeden alacağınız belgelerin çok dilli olması durumunda tercümelerine gerek kalmamaktadır.

İlgili Dosyalar :

- ÖRNEK BELEDİYE BELGESİ