Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarımız Hakkında Duyuru , 28.07.2017

1) 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Sayılı Kanun ile, dövizle askerlik bedeli 1.000.- Avro ve anılan Kanun’dan yararlanmak için son başvuru tarihi 38 yaşın doldurduğu yılın sonu olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, 1979 doğumlu askerlik yükümlüsü vatandaşlarımız için son başvuru tarihi 31.12.2017’dir.

2) 1978 doğumlu vatandaşlarımız için son başvuru tarihi ise 31.12.2016 olduğundan dolayı, yürürlükteki mevzuatımız çerçevesinde başvurularının kabul edilmesi yasal olarak mümkün olmamaktadır.

3) Aynı Kanun kapsamında, Kanun’un yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 38 yaşını bitirmiş olan 1977 ve daha yaşlı doğumlu vatandaşlarımızın son başvuru tarihi 31.12.2017 olarak belirlenmiş olup, bu durumda olanların başvuruları da, bir başka deyişle, sadece 2017 yılı sonuna kadar ilgili Başkonsolosluklar tarafından kabul edilebilecektir.

4) Daha evvelki mevzuata göre, yaptıkları başvurular kapsamında 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarı bile 1000 Avro'nun üzerinde olan yükümlüler, başvuru tarihi itibariyle, dövizle askerlik şartlarına haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dâhil) tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvuru yaparak herhangi bir ilave ücret ödemeden dövizle askerlik hakkından yararlanabilirler. Başvuruları mevcut olmakla beraber dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış olan yükümlülerin işlemleri için aşağıda kayıtlı olan belgeler ile 31.12.2017 tarihinden önce başvurularını yapmaları gerekmektedir.

-Son iş/çalışma durumunu gösteren belge,

-Türk/Hollanda pasaportu veya oturma kartı,

-Belediyeden alınacak güncel ikamet belgesi ile -

Başvuru tarihi ile 38 yaş sonu arasındaki sürede Türkiye’de bir yıl içerisinde 6 aydan fazla kalınmamış olması şartı aranmaktadır.

Saygıyla duyurulur.