Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Onder De Aandacht Van Exporterende Bedrijven / İhracatçı Firmaların Dikkatine , 23.01.2017

Onder de aandacht van exporterende bedrijven:

Hierbij bericht ik u dat de tarieven van het registratieformulier (EXPORTER REGISTRY FORM/KVK FORM) met ingang van 1 januari 2017 zijn gewijzigd. Het nieuwe tarief is namelijk bepaald op 19 euro per pagina in plaats van 18 euro per pagina. 

Ten overvloede deel ik u voorts mede dat bij gebruik van post, het voornoemde bedrag, contant gevoegd dient te zijn in het mede daarvoor bestemde retourenvelop.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,

İhracatçı Firmaların Dikkatine:

Başkonsolosluğumuz da yapılan  İHRACATÇI KAYIT FORMU/EXPORTER REGİSTRY FORM/KVK FORM

tasdik işleminin ücreti , 01 Ocak 2017  tarihi itibariyle değişmiştir.

Yeni tarifeye göre işlem bedeli sayfa başına €19 olmuştur. (eski tarife €18)

Bildiğiniz üzere , posta ile yapılan  tasdik işlemlerinde, işlem ücretinin nakit olarak  gönderilmesi ve iade zarfının da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

T.C. Deventer Başkonsolosluğu