Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışından Türkiye’ye Gidecek Taşıtların Ülkemizde Kalış Sürelerine İlişkin Önemli Duyuru , 01.12.2015

2015/8113 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili süre, yurtdışında yaşayan çalışan-emekli farkı olmaksızın tüm vatandaşlarımız için YİRMİDÖRT (24) aya çıkarılmıştır.

Bu haktan yararlanabilmek için kişinin Türkiye gümrük bölgesine girişinden önceki bir yıl içinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında ikamet etmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu şekilde geçici ithal izni alınan taşıt, yalnızca taşıt sahibi ile taşıt
sahibinin ikamet yeri Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunan  eşi veya
usul (üstsoy) ya da füruu (altsoy) olan kişilerce kullanılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

a) http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar  (Gümrükler Genel Müdürlüğü Internet Sitesi ; Yolcu Beraberi Taşıtlar / Sıkça Sorulan Sorular)

b) ALO GÜMRÜK; 00 90 312 444 84 82

Saygıyla duyurulur.