Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerine Yönelik Yarışma Hakkında Duyurusu: , 22.12.2014

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik yarışma hakkında duyurusu:

 “Özel MEF (Modern Eğitim Fen) okulları, hedef kitlesi ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm lise ve dengi okul öğrencileri olmak üzere, “24. Uluslararası Araştırma Projeleri”

konu başlıklı bir yarışma düzenlemeyi öngörmektedir. Sözkonusu yarışmaya ilişkin bilgi ve belgelere,

http://yegitek.meb.gov.tr/www/ozel-mef-okullari-arastirma-projeleri-yarismasi/icerik/147 uzantılı internet adresinden ulaşılabilmektedir.”

Saygıyla duyurulur.

T.C. Deventer Başkonsolosluğu