Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına Denklik Belgesi Ile Kayıt Başvurusu Yapacak Adaylara Duyuru , 26.08.2014

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMINA DENKLİK BELGESİ İLE KAYIT BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLARA DUYURU

Değerli Öğrenci Adayı,Öğreniminizi Batı Avrupa ülkelerinden birinde yapmışsanız veya halen yapıyorsanız, Başkonsolosluk ve Büyükelçiliklerimiz’de bulunan Eğitim Ataşeliklerinden ve/veya Müşavirliklerinden alacağınız denklik belgesinin aslı ile birlikte bu işlem için kullanılan karne ve diplomanın fotokopisi gönderiniz.Yurtdışında öğrenim görmüş veya görmekte olan adaylar; “denklik işlemi’’ için ilgili Ataşelik ve Müşavirliğe telefon ederek öğrenim durumunuzu belirtiniz ve denklik belgesi alabilmeniz için gerekli olan belgelerin neler olduğunu öğreniniz. Eğitim Ataşe veya Müşavirlikler ile irtibat kurmak için;http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-temsilciliklerimiz/icerik/27

adresine girerek, adres ve telefon numaralarına ulaşabilirsiniz.

Önemli Not:

Ataşelik veya Müşavirlik tarafından ‘’Türkçe ‘’ olarak hazırlanan imzalı ve mühürlü denklik belgesinin ASLI’nı gönderiniz. Fotokopisi ile kayıt başvuru işlemi yapılamaz.Almanca veya bulunduğunuz ülkenin dilinde düzenlenmiş ve denklik belgesine esas alınan; Karne ve diplomalarınızın ise fotokopisini gönderiniz. Karne ve diplomalarınızın aslını kesinlikle göndermeyiniz. Onlar size daha sonra farklı işlemler için gerekebilir.UNUTMAYINIZ!*DENKLİĞİN ASLI,* DİPLOMA VE KARNELERİN FOTOKOPİSİ


Saygıyla Duyurulur.

T.C. Deventer Başkonsolosluğu