Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtiçi Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru , 25.02.2013

Yurtiçi Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 51’inci maddesinde ‘’Geçici 46’ıncı madde kapsamında olup fiilen askerlik hizmetine başlamamış olanlardan, anılan maddede öngörülen miktarın yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenler ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlardan kalan miktarı veya tamamını bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (16 Şubat 2013) itibaren bir ay içerisinde defaten ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Fiilen askerlik hizmetine 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca başladıktan sonra herhangi bir nedenle bu kanun kapsamından çıkarılarak noksan hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri halinde diğer şartları taşımaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 30.000 Türk Lirası parayı bir defada ödemeleri şartıyla Geçici 46’ıncı maddeden istifade ettirirler.’’ hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, gerekli yararlanma şartlarını taşıdıkları halde, 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulaması için başvuruda bulunmayanlar veya ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle kapsamdan çıkarılanlar 16 Şubat 2013-18 Mart 2013 tarihleri arasında ödemelerini tamamlamaları durumunda ilgili kanundan yararlanabileceklerdir.

Sözkonusu Kanun’dan yararlanma şartları, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 46’ıncı maddesindeki yararlanma şartlarının aynısı olup, bahsekonu uygulama esasları 1982 ve daha yaşlı doğumlu yükümlüleri kapsamaktadır.

SAYGIYLA DUYURULUR