Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İhraçatçı Firmaların Dikkatine , 15.01.2013

Onder de aandacht van exporterende bedrijven:

 

Hierbij bericht ik u dat de tarieven van het registratieformulier (EXPORTER REGISTRY FORM) met ingang van 1 januari 2013 zijn gewijzigd. Het nieuwe tarief is namelijk bepaald op 15 euro per pagina in plaats van 16 euro per pagina. 

 

Ten overvloede deel ik u voorts mede dat bij gebruik van post, het voornoemde bedrag, contant gevoegd dient te zijn in het mede daarvoor bestemde retourenvelop.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

İhracatçı Firmaların Dikkatine:

 

Başkonsolosluğumuzda yapılan  İHRACATÇI KAYIT FORMU/EXPORTER REGİSTRY FORM  tasdik işleminin ücreti, 01.01.2013 tarihi itibariyle değişmiştir.

Yeni tarifeye göre işlem bedeli sayfa başına €15 olmuştur. (eski tarife €16)

 

Bilindiği gibi, posta ile yapılan  tasdik işlemlerinde, işlem ücretinin nakit olarak  beraberinde iade zarfı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.