Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kamu Denetçiliği Kurulu Duyurusu , 08.01.2013

DUYURU

 

 

                                                                                                                                 07.01.2013

 

 

Kamu Denetçiliği Kurumundan alınan bir yazıda;

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğu ve 12 Aralık 2012 tarihinden itibaren faaliyetlerini geçici olarak aşağıdaki adreste sürdürdüğü belirtilmektedir.

 

Adres: Söğütözü Mahallesi 2177 No 4 Kat 7 Çankaya/Ankara

 

Tel: 0312 2535555/1050

Faks:0312 2535517

Saygıyla Duyurulur

T.C.  Deventer Başkonsolosluğu