Türkiye Cumhuriyeti

Deventer Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Basın Duyurusu , 05.02.2010

T.C. LAHEY BÜYÜKELÇİLİĞİ BASIN DUYURUSU

 

 

                                                                                                                      5 Şubat 2010

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Öğretim Programlarının geliştirilmesini hedefleyen “Uzaktaki Yakınlarımız” adlı bir proje başlatılmıştır. Sözkonusu proje çerçevesinde, Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Öğretim Programı geliştirilmiş ve bu programa uygun ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ve öğretim materyalleri hazırlanmıştır.

 

Yurtdışındaki Türk toplumunun sözkonusu eğitim materyallerine kolayca erişebilmesi için http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/indexuy.php internet sitesi oluşturulmuştur. Bu çerçevede, “Uzaktaki Yakınlarımız” projesi çerçevesinde hazırlanan ders kitaplarına, öğrenci çalışma kitaplarına ve öğretmen kılavuz kitaplarına http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/dokumanlar.html internet adresinden dijital ortamda ulaşılması mümkün kılınmıştır.  

 

Ayrıca, Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun, sözkonusu eğitim materyallerine yönelik talebinin karşılanabilmesi için Hollanda Diyanet Vakfı tarafından dijital ortamdaki eğitim materyallerinin kitap haline getirilerek basımını ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına ulaştırılmasını teminen bir çalışma başlatılmıştır.  

 

Saygıyla duyurulur.