Vize Online Önbaşvuru Sistemi / Pre-application System For Turkish Sticker Visa/applicatie Systeem Voor Turkse Sticker Visum, 16.3.2016

Vize uygulamalarımızda yeknesaklığın sağlanması amacıyla e-Vize dışındaki vize başvurularının 5 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda işleme alınması öngörülmektedir. Sözkonusu başvurular www.visa.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Ülkemiz için vize başvuruları, ilke olarak internet üzerinden düzenlenebilecektir. Bu uygulamayla, vize başvuruları için gerekli verilerin başvuru sahipleri tarafından önceden sisteme kaydedilmesi, böylece daha süratli ve kolay vize alınması amaçlanmaktadır.

İnternet bağlantısının zayıf olduğu ülkelerde veya vize başvurusunda bulunan yabancıların başvuru formunun doldurmasında güçlükle karşılaşmaları halinde sözkonusu başvurular ilgili Temsilciliklerimize doğrudan yapılabilecektir.

Çevrimiçi vize başvuru sistemi, girilen bilgiler çerçevesinde şartları e-vizeye uygun ise başvuru sahibini e-Vize sistemine yönlendirecektir.

Ülkemiz tarafından verilen vize türleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgi notuna http://www.mfa.gov.tr/vize-genel-bilgileri.tr.mfaadresinden erişilmesi mümkündür.

Not: Hollanda’da vize başvuruları sadece Rotterdam Başkonsolosluğumuza yapılmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

T.C . Deventer Başkonsolosluğu

----------------------------------------------------------------------------------

Beginning from 5 January 2016, all kinds of applications for Turkish visas will have to be made through the Pre-Application System of Turkish Sticker Visa (www.visa.gov.tr)

Data required for visa applications will be uploaded to the system by the applicants. Following the online application, the applicants should apply to the Turkish Missions to complete the procedures including submission of their visa application forms duly signed and their passports as well as original copies of the application documents that have been already uploaded on the system.

In countries where internet connection is weak or if the applicants experience difficulties in filling in the application form, applications can still be made directly to our relevant Turkish Missions.

The applicants who meet the requirements will be directed by Pre-Application System for Turkish Sticker Visa to the e-Visa system (www.evisa.gov.tr)

An information note concerning the visa types granted by Turkey is available in the following address: ( http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa).

PS: In the Netherlands, visa applications should be addressed only to the Turkish Consulate-General in Rotterdam.

----------------------------------------------------------------------------------

Te beginnen vanaf 5 januari 2016 , zullen allerlei toepassingen voor Turkse visa moeten worden gemaakt via de Pre-Applicatie Systeem van Turkse sticker visa (www.visa.gov.tr)

Gegevens die nodig zijn voor een visumaanvraag zal aan het systeem worden geüpload door aanvrager. Naar aanleiding van de online applicatie , moet de aanvrager van toepassing zijn op de Turkse missies naar de procedures, waaronder het indienen van hun visumaanvraag formulieren ondertekend en hun paspoorten en originele exemplaren van de aanvraag documenten die al zijn geupload op het systeem te voltooien .

De kandidaten die voldoen aan de eisen wordt geregisseerd door Pre- Application System voor Turkse Sticker Visa naar het e - Visa-systeem (www.visa.gov.tr)

Een informatieve nota betreffende het visum soorten door Turkije verleende is beschikbaar in de volgende adres: ( http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa).

PS: In Nederland worden visum aanvragen voor Turkije alleen aangevraagd bij het Consulaat-Generaal van Turkije in Rotterdam


Atatürk

Tuna Yücel Modrak Consul General
Monday - Friday

09:00 - 12:00

Servicing the provinces of Overijssel, Gelderland, Friesland, Groningen, Drenthe and Limburg.
1/1/2021 1/1/2021
4/5/2021 4/5/2021
4/27/2021 4/27/2021
5/5/2021 5/5/2021
5/13/2021 5/13/2021
5/24/2021 5/24/2021
7/20/2021 7/20/2021
10/29/2021 10/29/2021
12/25/2021 12/25/2021