SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE ASKERLİK HİZMETİNİ YAPAMAYACAK YÜKÜMLÜLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER , 6.2.2018

Türkiye’de askerlik hizmetini yapamayacak derecede rahatsız olan vatandaşımız hakkında hazırlanacak raporda;

- Tedaviyi yapan doktorların mutlaka uzman doktor olması gerekmektedir. Ev doktorunuz tarafından düzenlenen sağlık raporları Milli Savunma Bakanlığı tarafındankabul edilmemektedir.

- Muayeneyi yapan ve tedaviyi üstlenen uzman doktorların teşhisi, ayaktan veya yatarak gördüğü tedavi bilgileri, geçmişi ve güncel muayene bulgularının ayrıntılı olarak yazılması veher iki uzman doktorunayrı raporhazırlaması kaşe ve ıslak imzalarının bulunması gerekmektedir.

- Hastalık veya özürün görünür olmaması durumunda, bu hastalığı veya özürü açıklayıcı röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuar bulguları, tetkikler de bu rapora eklenmesi gerekmektedir.


- Hastalık veya özür gözle görünür durumda ise önden, arkadan, yan taraflardan çekilmiş boy fotoğraflarının da getirilmesi gerekmektedir. (Fotoğraflar şort veya mayo ile çekilecektir.)


- Sağlık raporunu hazırlayan uzman doktorların, Başkonsolosluğumuzdan almış olduğunuz son yoklama formunu doldurarak, son yoklama formunda her iki uzman doktorunimzalamaları (Varsa kaşesi ile birlikte) gerekmektedir. ( Son Yoklama Formu Örneği Ektedir)


- Uzman doktorlarınızın hazırlamış olduğu raporları, Başkonsolosluğumuz tarafından tanınmış olan yeminli tercümanlar tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

YUKARIDA İSTENEN BELGELERİN HAZIRLANMASINDAN SONRA;

-Durumunuzu belirten dilekçe
-2 adet vesikalık fotoğraf
-Nüfus cüzdanınızın ön ve arka sayfasının iki adet fotokopisi ile Şahsen Başkonsolosluğumuza başvurulması gerekmektedir.


ÖNEMLİ NOTLAR:

- Raporların mutlaka yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.
- Doktorların hazırlamış olduğu raporların yeni tarihli ve orijinal olması gerekmektedir ( Raporların en fazla 1 yıl içinde alınmış olması )

-Başvuru sahibinin Hollanda resmi kurumları tarafından adına düzenlenmiş özürlülük belgesi var ise bunun yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş belgesi veya Hollanda mahkemesi tarafından vasi tayin edilmişse vasi belgesinin yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş vasi belgesinin de başvuru sırasındagetirilmesi gerekmektedir.

Hollanda’da söz konusu raporu temin edemeyen yükümlüler Türkiye’ye izne gittiklerinde bağlı bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile müracaat ederek sevk edilen askeri bir hastanede heyet muayenesine girebilirler.

İlgili Dosyalar

SON YOKLAM FORMU

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram (Ascension Day)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram (Whit Monday)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel
26.12.2019 26.12.2019 Noel