Yabanci Ülke Adlî Veya İdarî Makamlarinca Verilen Boşanma Kararlarinin Nüfus Kütüğüne Tescili

Deventer Başkonsolosluğu 02.01.2019

T.C

DEVENTER BAŞKONSOLOSLUĞU

YABANCI ÜLKE ADLÎ
VEYA İDARÎ MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA

KARARLARININ NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ


BAŞVURU USÜL VE ŞARTLARI

Yurtdışında gerçekleşen boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Taraflar ikametlerinin bağlı bulunduğu Temsilciliklere başvuru yapabilirler.

Taraflar şahsen veya Kanuni Temsilcileri/Vekilleri aracılığı ile başvurabilirler.

Başvurular, beraber veya 90 gün içinde ayrı ayrı gelerek yapılabilir.

Taraflar başvurularını aynı temsilciliğe yapmak zorundadırlar.

Taraflardan birinin vefat etmiş olması durumunda, başvuruyu kanuni mirasçıları yapabilir.

Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlar için Fotoğraflı Özel Tip Vekâletname gereklidir.

Taraflardan biri veya vekili Türkçe bilmiyorsa;

Temsilciliğe kayıtlı Yeminli Tercüman ile başvuru yapılacaktır. Tercüman başvuru esnasında hazır bulunacaktır.

Tarafların Çok Vatandaşlık / Çifte Vatandaşlık gibi durumlarının Nüfus kayıtlarına işlenmiş olması esastır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hollanda Mahkemeleri veya Adli Makamlarından alınan ve üzerinde Apostil şerhi bulunan Boşanma Kararı
ile bu boşanma kararına ilişkin kayıtlı bulunulan

Belediyeden alınacak kesinleşme tarihini gösteren

Belediye Tescil Belgesi (AKTE VAN INSCHRIJVING RECHTERLIJKE UITSPRAAK)


asıl nüshaları ve her iki belgenin Türkçe Tercümesi.

(Tercümelerin tasdik edilebilmesi için, Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlar tarafından yapılmış olması gerekmektedir.

Tarafların; Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Kartı veya Türk Pasaportu, varsa Hollanda Pasaportu veya Oturum Kartının aslı.

Taraflardan biri Türk Vatandaşı değilse (Yabancı uyruklu), Hollanda Kimliği (ID Kart) veya Pasaportunun aslı ve bunların yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe Tercümesi.

Vekil ile yapılacak başvurularda Fotoğraflı Özel Tip Vekâletnamenin aslı veya onaylı sureti gerekmekte.

(Hollanda Noterlerinde yapılacak vekâletnamelerin, Noter tarafından fotoğraf eklenmiş olması ve Özel Şeklinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

Türkiye’de halen devam eden bir tanıma davası veya tanımanın reddedildiğine dair bir kararın olmadığına ilişkin Türk Adli Makamlarından alınacak belge.

Boşanma Kararının Nüfus Kütüğüne tescil işlemi ile ilgili olarak yapacağınız başvurular için taleplerinizi Başkonsolosluğumuzun e-mail adresine consulate.deventer@mfa.gov.tr ‘ye iletmenizi rica ederiz. Mailinizde size ulaşabileceğimiz irtibat bilgilerinizi mutlaka belirtiniz. Başvuru ve talepleriniz ile ilgili olarak yetkili kişi en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram (Ascension Day)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram (Whit Monday)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel
26.12.2019 26.12.2019 Noel