Dövizle Askerlik İşlemleri Hakkında Güncel Bilgi Notu

Deventer Başkonsolosluğu 09.02.2017

Başvuru Koşulları :

- Hollanda'da en az toplam üç yıldır (365 x 3 = 1095 gün) oturma veya çalışma iznine sahip olarak veya çifte vatandaşlık hakkına sahip olarak, işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı sıfatını taşıyan vatandaşlarımız dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu haktan yararlanmak isteyenler Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgelerle bizzat müracaat edeceklerdir.

- Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

- Halihazırda 38 yaşındaki ve daha küçük yaştaki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.

Bu çerçevede, başvuru koşullarını taşıyan 1979 doğumlu yükümlülerin 31.12.2017 tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Sözkonusu yükümlülerin anılan tarihten sonra dövizle askerlikten yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

- Diğer taraftan, başvuru koşullarını taşıyan ve 27 Ocak 2016 tarihi itibariyle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan 1977 ve daha önceki tarihlerde doğmuş yükümlüler için de son başvuru tarihi 31.12.2017’dir. Sözkonusu yükümlülerin anılan tarihten sonra dövizle askerlikten yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

Ödeme Şartları :

- 27 Ocak 2016 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır. Bunun üzerindeki ödemeler iade edilmeyecektir.

- Dövizle askerlik başvurusu için aşağıda istenen gerekli belgeler ile Başkonsolosluğumuza müracaat eden ve yararlanma şartlarını taşıdıkları anlaşılan yükümlüler adına bir adet ‘Döviz Ödeme Belgesi’ düzenlenerek ödeme yapması için kendisine verilir. Başvuru sahibi ödemesini peşin olarak yaparak ödeme dekontu ile aynı gün içinde yeniden Başkonsolosluğumuza gelerek işlemlerini tamamlar. (Ödeme Başkonsolosluğumuzda yapılmamakta olup, başvuru şartlarını taşıyanlara verilecek ‘Döviz Ödeme Belgesi’ ile internet bankacılığı yoluyla havale şeklinde yapılmaktadır.)

- Askerlik erteleme, dövizle askerlik işlemleri ve benzeri tüm askerlik işlemleri için başvuruda bulunmak isteyen görev çevremizde kayıtlı vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce RANDEVU almaları gerekmektedir. Bu çerçevede, randevusuz yapılan başvurular kabul edilemeyecektir. Askerlik işlemleri için randevu www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden (e-randevu bölümü) alınabilir.

Gerekli Belgeler :

- Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi
- Varsa Türk Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi
- Hollanda oturum kartı ile ikamet eden başvuru sahipleri için; Süresi geçerli oturma ve çalışma müsaadesi kartının aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi
- Çifte vatandaş statüsünde bulunan başvuru sahipleri için; Süresi geçerli Hollanda pasaportu aslı ve Türkiye'ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi (Çifte vatandaşlarımızın Türk pasaportu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır)
- 2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)

Ayrıca ;

İŞÇİLER İÇİN: Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan yeni tarihli imzalı işveren belgesi (werkgeversverklaring) ve son maaş kağıdının birer adet kopyası
Başvuru sırasında ibraz edilen çalışma / ödenek / işveren belgelerine göre net 1095 günlük süreyi kanıtlayamayanların izleyecekleri yöntem: Bu belgeleri ibraz edemeyen ya da eksik belge ibraz edenler, Bağlı bulunulan İşsizlik Sigortası İdari Kurumu (UWV) geriye dönük olarak ; çalışılan ve ödenek alınan tarihleri gösteren belge/döküm Verzekeringsbericht (Overzicht Arbeidsverleden/Uitkeringsverleden) başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

ÖDENEK ALANLAR İÇİN: Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı veya hastalık sigortası ödeneği alanların bunu ödeyen makamlardan, bu ödeneklerin başlangıç tarihini ve süresini gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı orjinali ve birer adet kopyası.

İŞVERENLER İÇİN: Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir iş yerine fiilen en az toplam 1095 gün süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan yeni tarihli Ticaret Odaları'na kayıt belgesi ve bir adet kopyası (Kamer van Koophandel'dan alınan uitreksel) (son üç ay içerisinde alınmış olmalıdır).

Net 1095 gün hesaplanırken, Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.

Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, önceden Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları önemle rica olunur. (‘’International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının ‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’ belirtilmiş olması önem arzetmektedir).

Net 1095 gün hesaplanırken, Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra başvurularını yapabilirler.

Örnek: İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih: 03.04.2012; Belgenin düzenlendiği tarih ise: 03.04.2015...... 1095 gün (3x365)

Örneğin;

Türkiye’ de geçirilen süreler ;
2012 yılında 14 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2013 yılında 30 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2014 yılında 29 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2015 yılında 17 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)


----------------------------


Toplam : 90 gün

Türkiye’de toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen 1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.

Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan düşülmektedir.

Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı, sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.

Bu bilgi notunda cevabını bulamadığınız sorularınızı consulate.deventer@mfa.gov.tr
e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram (Ascension Day)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram (Whit Monday)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel
26.12.2019 26.12.2019 Noel