Doğum Yardımı Hakkında Duyuru

Deventer Başkonsolosluğu 11.06.2015

KİMLER YARARLANABİLİR

• Doğum yardımı, bir defaya mahsus olmak üzere annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılır.

• 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamına girenler (mavi kart sahipleri) de bu yönetmelik çerçevesinde doğum yardımından faydalandırılır.

• Canlı doğan çocuk için 300,-TL , ikinci çocuk için 400,-TL, üçüncü çocuk için 600,-TL tutarında doğum yardımı yapılır.

• Doğum yardımı 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir; ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır.

BAŞVURU

• Doğum yardımı başvurusu, bu yönetmelik kapsamına girenler tarafından, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

• Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkca belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır.

• Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır.

ÖDEMENİN YAPILACAĞI KİŞİLER

• Doğum yardımı, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılır.

• Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda veya Bakanlıkca belirlenecek zorunlu hallerde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınarak babaya yapılır.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLARA YAPILACAK DOĞUM YARDIMI

• Doğum yardımı başvurusu, bu Yönetmelik kapsamına giren yurtdışında yaşayan kişiler tarafından, çocuğun KPS’ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, Büyükelçilik veya Başkonsolosluklara şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

• Başvuru formu ve dilekçe www.aile.gov.tr web adresinden temin edilebilir. (Ayrıca bkz ek.)

• Başvuru formuna talebin hangi ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne iletileceği belirtilmelidir.


İlgili Dosyalar

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi.jpg

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
30.3.2018 30.3.2018 Dini Bayram (Goedevrijdag)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
27.4.2018 27.4.2018 Milli Gün (Kral'ın Doğum Günü)
10.5.2018 10.5.2018 Dini Bayram (Ascension Day)
21.5.2018 21.5.2018 Dini Bayram Whit Monday
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel