Yurtiçi Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru

Deventer Başkonsolosluğu 25.02.2013

Yurtiçi Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 51’inci maddesinde ‘’Geçici 46’ıncı madde kapsamında olup fiilen askerlik hizmetine başlamamış olanlardan, anılan maddede öngörülen miktarın yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenler ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlardan kalan miktarı veya tamamını bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (16 Şubat 2013) itibaren bir ay içerisinde defaten ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Fiilen askerlik hizmetine 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca başladıktan sonra herhangi bir nedenle bu kanun kapsamından çıkarılarak noksan hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri halinde diğer şartları taşımaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 30.000 Türk Lirası parayı bir defada ödemeleri şartıyla Geçici 46’ıncı maddeden istifade ettirirler.’’ hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, gerekli yararlanma şartlarını taşıdıkları halde, 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulaması için başvuruda bulunmayanlar veya ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle kapsamdan çıkarılanlar 16 Şubat 2013-18 Mart 2013 tarihleri arasında ödemelerini tamamlamaları durumunda ilgili kanundan yararlanabileceklerdir.

Sözkonusu Kanun’dan yararlanma şartları, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 46’ıncı maddesindeki yararlanma şartlarının aynısı olup, bahsekonu uygulama esasları 1982 ve daha yaşlı doğumlu yükümlüleri kapsamaktadır.

SAYGIYLA DUYURULUR

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
30.3.2018 30.3.2018 Dini Bayram (Goedevrijdag)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
27.4.2018 27.4.2018 Milli Gün (Kral'ın Doğum Günü)
10.5.2018 10.5.2018 Dini Bayram (Ascension Day)
21.5.2018 21.5.2018 Dini Bayram Whit Monday
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel