6252 Sayili Kanun Değişikliği Sonrasi Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulamasi

Deventer Başkonsolosluğu 03.08.2012

6252 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMASI

 

1.    Kanun Değişikliğinin İçeriği:

15 Aralık 2011 tarihinden itibaren dövizle askerlik başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın ödeyecekleri döviz miktarı 10.000 Avro olarak yeniden düzenlenmiş ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2.    Yararlanma Şartları:

a.Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor olmak.

 

b. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.

 

c. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

 

ç. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.

 

d. 10.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şart ve sürelere uygun olarak ödemek.

 

e. Ödemeleri tamamlanana kadar, yurda kesin dönüş yapmamak veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalmamak.

 

f.Başvuru sırasında ve başvurunun kabulünü müteakip ödemelerin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünü muhafaza etmek.

 

3.    Başvuru:                                      

 

a.     İşçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statüsündekilerin konsolosluklara yapacakları başvuruları sırasında ibraz edecekleri belgeler;

 

(1)  Oturma veya çalışma izin belgesi.

(2) Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca düzenlenmiş umuma mahsus pasaport veya yabancı ülke vatandaşı olanlar için yabancı ülke pasaportu ya da kimlik belgesi.

(3) Yabancı ülkelerde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az üç yıl (1095 gün) süreyle işçi, işveren olarak çalıştığını veya meslek ya da sanatını icra ettiğini ispata yarayan belgeler.                                            

b. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışanların konsolosluklara yapacakları başvuruları sırasında ibraz edecekleri belgeler;                                                                                                                                                                                                  

(1) Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş ve geçerlilik süresi devam eden gemi adamı cüzdanı.

(2) Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca düzenlenmiş umuma mahsus pasaport veya yabancı ülke vatandaşı olanlar için yabancı ülke pasaportu ya da kimlik belgesi.                                                                            

(3) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalıştığını gösteren, işverenin yetkilendirdiği makam veya kişilerce onaylanmış iş sözleşmeleri.

 

4.    Ödeme:

Konsolosluklarca yapılan incelemeyi müteakip yararlanma şartlarını taşıdıkları tespit edilen vatandaşlarımız, 10.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parası ödeyeceklerdir. Başvuruları kabul edilen 38 yaş ve öncesindeki vatandaşlarımız, bu miktarı en fazla dört taksitte ödeyebilirler. 39 yaş ve daha yaşlı olanlar ise 10.000 Avro tutarındaki dövizi başvuruları sırasında peşin ödeyeceklerdir.

 

5. Kesin Terhis ve Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılma          :

 Dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilenler, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle “askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaya” (daha önce temel askerlik eğitimi yapmış olanlar “kesin terhis işlemi”ne) hak kazanırlar. Bu durumdaki vatandaşlarımızın, dövizle askerlik hizmeti başvuru tarihi ile ödemelerini tamamladıkları tarih arasında; herhangi bir takvim yılında 184 gün dâhil daha fazla yurt içinde kalıp kalmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından, yurt dışındaki statülerini muhafaza edip etmedikleri (yurda kesin dönüş yapıp yapmadıkları, başvuruda bulundukları ülkeden sınır dışı edilip edilmedikleri, oturma veya çalışma izinlerini bir daha yenilenmemek üzere iptal ettirdikleri) konsolosluklarından, Kanunda belirtilen miktar kadar ödemenin süresi içinde hesaba geçip geçmediği T.C. Merkez Bankası kayıtlarından araştırılır. Askerlik şubesince yapılan bu araştırma neticesinde herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilenler hakkında “Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılanlara Mahsus Belge” (daha önce temel askerlik eğitimi yapmış olanlar için “kesin terhis belgesi”) düzenlenerek adreslerine ve konsolosluklarına gönderilir. Yürütülen araştırma, dövizle askerlik başvuru tarihi ile ödemenin sona erdiği tarih aralığındaki dönemi kapsadığından, taksit ödemelerini tamamlayan veya ödemelerini peşin yapmış olan vatandaşlarımızın araştırmanın sonuçlanmasını beklemeden yurda kesin dönüş yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

6. 15 Aralık 2011 Tarihinden Önce Başvuruları Kabul Edilenlerin Durumu:

14 Aralık 2011 tarihi dâhil daha önceki bir tarihte dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunanlardan, konsolosluklarca başvuruları kabul edildiğinden peşin ya da taksitle döviz ödemesi yapan vatandaşlarımız, önceki Kanunda belirtilen miktarları süresi içinde ödemekle yükümlüdürler. Bunlardan, Ocak 2012 veya daha sonraki celp dönemlerinde 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi olanlar, temel askerlik eğitiminden muaf tutulmuşlardır.

 

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram (Ascension Day)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram (Whit Monday)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel
26.12.2019 26.12.2019 Noel