Yurt İçi Ve Yurt Dışı Seçim Kütüklerinin Oluşturulması Ve Ilanına Ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun 07.03.2011 Tarihli, 158 Sayılı Karara Ilişkin Duyuru

Lahey Büyükelçiliği 11.03.2011

Karar No: 158

Karar Tarihi: 07/03/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 günü, 73. Birleşiminde karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulunun;

8/1/2011 tarihli, 2011/13 sayılı kararı ile; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/II sayılı Genelge için komisyon oluşturulmasına,

karar verilmiştir.

Komisyon, konular hakkında çalışmasını tamamlamış olmakla, komisyonca hazırlanan karar taslağı incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye'de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri ile,

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürüldükten sonra internet ortamında www.ysk.gov.tradresinde ilan edilen listedir.

Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerekir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1-12/6/2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye'de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna,

2-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00'de askıya çıkarılmasına ve 31/03/2011 Perşembe günü saat: 17.00'de askıdan indirilmesine,

3-Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,

4-Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00'de internet ortamında www.ysk.gov.tradresinde ilan edilmesine ve İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün 31/03/2011 Perşembe günü saat: 17.00'de ilanın sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin tutanak altına alınmasına,

5-Ekli 140/I sayılı Genelge ile 140/II sayılı Genelgenin bu karar metnine dahil olduğuna,

6-Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçime katılmaya hak kazanmış olan siyasi parti genel başkanlıklarına, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Karar örneği ve eki 140/II sayılı Genelgenin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, seçime katılmaya hak kazanmış olan siyasi parti genel başkanlıklarına, İçişleri Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile dış temsilciliklere ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Karar örneği ve eki Genelgelerin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna duyuru için
gönderilmesine,

9-Karar örneği ve eki Genelgelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
7/3/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

BaşkanÜyeÜyeÜye

Ali EMBahadır DOĞUSOYHüseyin EKENM. Zeki ÇELEBİOĞLU

ÜyeÜyeÜye

Muharrem COŞKUNTuran KARAKAYAMehmet KÜRTÜL

ÜyeÜye

Nilgün İPEKHalim AŞANER

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00

Askerlik işlemleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatı için Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Diğer işlemleriniz için 09.00 - 12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. ( İlgili birimlerden bilgi almak için lütfen 14.00 - 17.00 saatleri arasında +31 (570 ) 688 650 telefon numarasını arayınız. )
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram (Ascension Day)
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram (Whit Monday)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel
26.12.2019 26.12.2019 Noel